อนุทิน 157017 - ปภล เดชมนต์


สภาวะฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์กับธนาคารแห่งประเทศไทย

สภาวะฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์นั้น คือ ภาวะที่ราคาของอสังหาริมทรัพย์บ้าน คอนโด ที่ดิน ทาวเฮ้าส์ ทรัพย์สินต่าง ๆ เพิ่มขึ้นสูงเกินกว่าราคาตามความเป็นจริง จนเกิดความต้องการซื้อไม่แท้จริง เพราะซื้อมาเพื่อเก็งกำไร ทำให้ราคาเพิ่มสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ 

แล้วเกิดจากอะไรหละ???

ภาวะฟองสบู่นั้นเกิดจากความโลภของคนหมู่มาก ที่เกิดอาการตื่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจจะเป็นข่าวเกี่ยวกับโอกาสทางเศรษฐกิจที่คล้าย ๆ กัน ทำให้คนเหล่านี้แห่ไปซื้ออสังหาฯ กันเพื่อเก็งกำไร หวังผลในระยะสั้น คนที่ซื้อมาเก็งคนแรกก็ขายต่อไปให้คนที่สองที่เก็งกำไรมากขึ้นจากคนแรกแล้วก็ขายให้คนต่อไปเป็นแบบนี้ไปเรื่อย ๆ จนทำให้ราคาสูงขึ้นจนเกินความเป็นจริงนั้นเอง ยิ่งถ้ามีนโยบายทางการเงินของพวกธนาคาร ก็ยิ่งส่งให้เกิดภาวะนี้แรงขึ้น เช่น การคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่ำเป็นเวลานาน ๆ ทำให้ปล่อยสินเชื่อได้ง่าย และผู้ออมได้ผลตอบแทนจากการฝากต่ำมาก จึงนำไปลงทุนในทรัพย์อื่นแทน โดยหวังว่าราคาจะปรับสูงขึ้นไวกว่าอัตราดอกเบี้ย ความเห็น (0)