อนุทิน 157016 - คุณมะเดื่อ

ได้มาจาก รร.ตชด.บ้านป่าหมาก  อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบ ฯ

ซาบซึ้งนัก...ครู...อาชีพมหัศจรรย์์  ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ชอบครับ