อนุทิน 157013 - ต้นโมกข์

5 Strategies to Demystify the Learning Process for Struggling Students

ยุทธวิธี 5 ประการในการทำให้ลึกลับน้อยลงในเรื่องกระบวนการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่กำลังมีปัญหา

Because toggling is essential to learning, teachers and students need to build downtime into their day — time when learning can “happen on background” as you play a game, go on a walk or color a picture. It’s also one reason why sleep is so vital to healthy cognitive development.

เพราะว่ากลับไปกลับมาระหว่างสองวิธีการคิดเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ ทั้งครูและนักเรียนต้องสร้างเวลาที่หยุดการทำงานระหว่างวัน-เวลาเมื่อการเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นเป็นภูมิหลัง เช่นตอนที่เธอเล่นเกม ไปทำงาน หรือระบายสี นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมการนอนจึงเป็นส่วนช่วยให้การพัฒนาทางสมองเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพได้

Since students tend to equate speed with smarts, Oakley suggests sharing this metaphor: “There’s a race car brain and a hiker brain. They both get to the finish line, but not at the same time. The race car brain gets there really fast, but everything goes by in a blur. The hiker brain takes time. It hears birds singing, sees the rabbit trails, feels the leaves. It’s a very different experience and, in some ways, much richer and deeper. You don’t need to be a super swift learner. In fact, sometimes you can learn more deeply by going slowly.” 

  เมื่อนักเรียนเริ่มที่จะสร้างสมดุลระหว่างความเร็วกับความฉลาดได้แล้ว เธอจะนำเสนออุปลักษณ์ 2 ประการเข้ามา อุปลักษณ์ก็คือสมองรถแข่งกับสมองนักปีนเขา พวกเขาทั้งคู่ (รถแข่งกับนักปีนเขา) มีจุดจบ แต่คนละเวลา สมองแบบรถแข่งต้องใช้ความเร็ว แต่ทุกอย่างที่อยู่ในนั้นจะมีคลุมเครือไม่แจ่มชัด แต่สมองนักปีนเขาต้องใช้เวลา สมองแบบนี้ได้ยินเสียงนกร้องเพลง เห็นทางของกระต่าย รู้สึกและจากไป มันเป็นประสบการณ์ที่ต่างกันออกไปในบางแง่ แต่จะยิ่งร่ำรวยและลึกซึ้ง พวกนักเรียนไม่จำเป็นต้องเป็นคนคิดเร็ว ในความเป็นจริงแล้ว บางครั้งเธอสามารถเรียนรู้อย่างลึกซึ้งโดยการไปอย่างช้าๆ

เขียน 19 Feb 2018 @ 18:34 ()


ความเห็น (0)