อนุทิน 156981 - Chanakan Pamo

ลูกอีสาน. กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 290 หน้า.

บรรณานิทัศน์ : เป็นนวนิยายที่สะท้อนวิถีชีวิตของชาวอีสานเล่าเรื่องราวขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อของชาวอีสาน โดยผ่านเด็กชายคูน รวมไปถึงสภาพความเป็นไปตามธรรมชาติของผู้คนและสภาพแวดล้อมและแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวอีสานว่าต้องเผชิญกับความยากลำบากอย่างไร การเรียนรู้ที่จะอดทนเพื่อเอาชนะกับความยากแค้นตามธรรมชาติด้วยความมานะบากบั่น ความเคารพในระบบอาวุโส และความเอื้ออารีที่มีให้กันในหมู่คณะของชาวอีสาน

เขียน 18 Feb 2018 @ 23:49 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ลูกอีสาน..มีทุกพิ้นที่ของประเทศไทย..มีหลากหลายอาชีพในการฟันฝ่ากับอุปสรรคที่ผ่ารมา..จากเมื่อหลายสิบปีเคยถูกดูถูกจากสังคมเมือง..ว่าบ้านนอกเสี่ยว.โง่..วันนี้ก็ยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่ว่าอีสานโง่..ทุกคนวันนี้เสมอภาคและเท่าเทียม..