อนุทิน 156940 - ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

"การทำความดี ต้องดีอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ด้านนอกคือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแต่ด้านในคือรากฐานของตัวเรา ไม่ว่าข้างนอกจะเปลี่ยนแปลงสักแค่ไหนตัวเราอย่าเปลี่ยนตาม ต้องซื่อสัตย์ต่อตนเองรู้จักปล่อยวางอย่าให้ใครเดือดร้อนจากกิเลสของเรา"

ศาสตราจารย์ระพี สาคริก ปูชนียบุคคล ในวงการศึกษา บิดาแห่งกล้วยไม้ไทย

เขียน 18 Feb 2018 @ 19:55 ()


ความเห็น (0)