อนุทิน 156928 - อาจารย์ ดร.สุรเดช สุเมธาภิวัฒน์ความเห็น (1)

เป็นทฤษฏีที่ได้จากผลการวิจัยของผมเอง ที่ผู้ประกอบการ Start Up สามารถนำไปใช้ได้ ส่วนเครื่องมือส่งเสริมการขายฯนั้น มีคำอธิบายเพิ่มเติมที่อ่านง่าย ชัดเจน ทันสมัย ใครสนใจ ส่งข้อความมาครับ