อนุทิน 156927 - ต้นโมกข์

5 Strategies to Demystify the Learning Process for Struggling Students

ยุทธวิธี 5 ประการในการทำให้ลึกลับน้อยลงในเรื่องกระบวนการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่กำลังมีปัญหา

1. The Hiker Brain vs. The Race Car Brain

ยุทธวิธีที่ 1 สมองแบบนักปีนเขากับสมองแบบรถแข่ง

Start by teaching students the difference between focused and diffused thinking, says Oakley. When the brain is in focused mode, you can get started on the task at hand. But deep understanding is not fully accomplished in this mode.

เริ่มต้นโดยการสอนนักเรียนถึงความแตกต่างระหว่างการคิดแบบเรื่องใดเรื่องหนึ่ง กับความคิดแบบที่คิดหลายเรื่อง เมื่อใดก็ตามที่สมองคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ให้พวกครูเตรียมงานเพื่อป้อนนักเรียนให้ทำ แต่ความเข้าใจที่ลึกซึ่งยังเกิดไม่สมบูรณ์นักในการคิดแบบนี้

Diffused thinking occurs when you allow your mind to wander, to imagine and to daydream. In this mode, the brain is still working —  consolidating information and “making sense of what you are trying to learn,” says Oakley. If a concept is easy for you to grasp right off, the focused mode might be sufficient, but if a new skill or concept “takes consideration, you have to toggle back and forth between these two modes of thinking as you get to true understanding of the material — and this doesn’t happen quickly.”

การคิดแบบหลายเรื่องเกิดขึ้นเมื่อพวกนักเรียนต้องไตร่ถาม, ใช้จินตนาการ, และฝันกลางวัน ในวิถีการนี้สมองยังคงทำงานอยู่-การทำข้อมูลให้เป็นของตนเอง และสร้างความหมายในเรื่องสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ หากความคิดรวบยอดเป็นเรื่องง่ายๆ ก็สามารถเข้าใจได้ทันทีแล้ว การคิดแบบเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจเป็นการพอเพียง แต่หากทักษะใหม่ หรือความคิดรวบยอดที่ต้องใช้การพิจารณา เธอก็ต้องสลับกลับไปกลับมาระหว่างวิธีการคิดทั้งสองวิธีนี้ จนกว่าเธอจะเข้าใจตัวสื่อ-และสิ่งนี้ไม่ได้เกิดได้โดยง่าย

เขียน 16 Feb 2018 @ 18:47 ()


ความเห็น (0)