อนุทิน 156916 - ยูมิ

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ชีวิตที่หยุดนิ่งคือชีวิตที่ตายแล้วทั้งที่ยังมีลมหายใจอยู่ความเห็น (0)