อนุทิน 156896 - มาลีพันธุ์ ภูมา โรงเรียนวัดพังสิงห์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โรงเรียนวัดพังสิงห์...การทำปุ๋ยหมัก...นำโดยครูอนันท์  เดชภูมิ

นักเรียนโรงเรียนวัดพังสิงห์โดยการนำของครูอนันท์  เดชภูมิร่วมกันทำ...ปุ๋ยหมัก...เพื่อใช้ในโรงเรียน

เขียน 13 Feb 2018 @ 23:35 ()

คำสำคัญ (Tags) #ปุ๋ยหมักทำเองความเห็น (0)