อนุทิน 156888 - มาลีพันธุ์ ภูมา โรงเรียนวัดพังสิงห์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ย้อนอดีตการได้รับโล่ครูดีไม่มีอบายมุขประจำปี2557 เป็นความภาคภูมิใจมากในฐานะผู้บริหารโรงเรียนเล็กๆที่ต้องการมีส่วนช่วยให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข

เขียน 13 Feb 2018 @ 23:14 ()

คำสำคัญ (Tags) #โล่ครูดีไม่มีอบายมุข2557ความเห็น (0)