อนุทิน 156886 - ต้นโมกข์

5 Strategies to Demystify the Learning Process for Struggling Students (ต่อ)

ยุทธวิธี 5 ประการในการทำให้ลึกลับน้อยลงในเรื่องกระบวนการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่กำลังมีปัญหา

The field of metacognition offers educators many techniques that are rooted in brain research, such as deliberate practice and interleaving. “But before you can even tackle these,” says Oakley, “you have to innoculate learners against the idea that they are stupid if they cannot figure things out first off. You have to teach them that faster is not always better.”

สาระสำคัญของการรู้คิด (metacognition) นำเสนอเทคนิควิธีหลายๆอย่างให้นักการศึกษา ซึ่งเทคนิคเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เชื่อมต่อกับการวิจัยทางสมองทั้งสิ้น เช่น deliberate practice (deliberate practice ต้องการการสนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแบบเฉพาะเจาะจงอย่างมาก และใช้เพื่อจุดมุ่งหมายเกี่ยวกับปรับปรุงการแสดออก (performance)) Oakley กล่าวว่า “แต่ก่อนที่พวกเธอ (นักเรียน) จะจัดการทักษะเหล่านี้ เธอต้องเป็นผู้เรียนที่ตื่นตัวต่อต้านความคิดที่ว่าพวกเธอโง่ที่ไม่สามารถคิดอะไรได้ในหนแรก เธอ (ครู) ต้องสอนพวกเขาให้เรียนรู้ว่าความเร็วก็ไม่ใช่ดีเสมอไป”

While her online course primarily enrolls adults, Oakley is now working on a book aimed at 10-to-14-year-olds. “I picked that age range because it is old enough that they can grasp the ideas but young enough that they don’t necessarily think ‘I’m bad at math. I can’t do it.’ We can get to them before they lock out possibilities.” ในขณะที่คอร์สของเธอโดยปกติแล้วจะสมัครแต่ผู้ใหญ่เท่านั้น แต่เธอตอนนี้กำลังเขียนหนังสือที่มุ่งไปที่เด็กอายุ 10-14 ปีขึ้นมา “ฉันเลือกระดับอายุ เพราะอายุ 10-14 ปีนี้โตพอที่จะรับรู้ความคิดต่างๆได้ และเด็กพอที่จะไม่คิดเรื่องฟุ้งซ่านอื่นๆ เช่น ฉันโง่เลข ฉันไม่สามารถทำเลขได้ พวกเรา (ครู) สามารถเข้าถึงเขา ก่อนที่พวกเขาจะปิดตนเอง


เขียน 13 Feb 2018 @ 18:48 ()


ความเห็น (0)