อนุทิน 156881 - prayat duangmala

พรุ่งนี้โรงเรียนจะจัดกิจกรรมเข้าค่ายอยู่พักแรมกองลูกเสือผสมโรงเรียนบ้านค้อและ จินดาอารมณ์ ขอเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการอยู่ค่ายพักแรมด้วย..จากการที่จัดเตรียมกันมาในการวางแผนเข้าค่ายพักแรมของโรงเรียน..ผอ.โรงเรียนบ้านค้อมาเข้าร่วมแต่ไม่ได้มาเตรียมการวางแผนด้วย จะมาเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เขาเตรียมกันมา..ผอ.โรงเรียนเลยพูดว่าพี่มาร่วมต้องเป็นไปตามที่คณะครูเขาเตรียมการและวางแผนไว้จะมาเปลี่ยนกระทันหันคงไม่ได่..มีครูที่ดูแลลูกเสือโดยตรงว่า..ถ้าไม่เอาตามก็ควรจัดเองดีกว่าไหม..

เขียน 13 Feb 2018 @ 16:46 ()


ความเห็น (0)