อนุทิน 156871 - กนกวรรณ เจริญสุข

2 ชั่วโมงที่แล้ว

“นักการเงินแห่งปี”

      “นักการเงินแห่งปี 2559 Financier of the Year 2016” ให้นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ครบถ้วนทั้ง 4 ด้านสะท้อนความเป็นผู้นำอย่างชัดเจน เป็นนักการเงินที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและทันสมัย, เป็นนักการเงินมืออาชีพที่มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ,เป็นนักการเงินที่สร้างความเจริญให้องค์กร และเป็นนักการเงินที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ นายชาติชายเป็นนักการเงินแห่งปีคนที่ 24 เป็นผู้บริหารธนาคารของรัฐ คนที่ 2 ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศนักการเงินแห่งปี ต่อจากนายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส)

เขียน 13 Feb 2018 @ 08:32 ()


ความเห็น (0)