อนุทิน 156843 - กนกวรรณ เจริญสุข

จดหมายเหตุฝรั่งระบุ “พระเจ้าตาก” ทรงทนทานแก่ความเหน็ดเหนื่อย ทั้งทรงกล้าหาญและพระปัญญาก็เฉียบแหลม มีพระนิสัยกล้าได้กล้าเสีย…

https://www.silpa-mag.com/wp-content/uploads/2016/06/Screen-Shot-2016-06-09-at-2.55.45-PM-208x300.png 208w, https://www.silpa-mag.com/wp-content/uploads/2016/06/Screen-Shot-2016-06-09-at-2.55.45-PM-292x420.png 292w" sizes="(max-width: 683px) 100vw, 683px" style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin-bottom: 0px; display: block; width: auto;">
“สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกู้ชาติ” วาดโดย สนั่น ศิลากรณ์ พิมพ์ครั้งแรกเป็นปกนิตยสารฟ้าเมืองไทย ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๘๗๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๘

 “…พระองค์ (พระเจ้าตาก) ทรงทนทานแก่ความเหน็ดเหนื่อย ทั้งทรงกล้าหาญและพระปัญญาก็เฉียบแหลม มีพระนิสัยกล้าได้กล้าเสียและพระทัยเร็ว ถ้าจะว่าก็เป็นทหารอันกล้าหาญคน ๑ ตั้งแต่ได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ ได้เสด็จยกทัพไปปราบเมืองนครศรีธรรมราช และเมืองไทรบุรีก็มายอมอ่อนน้อมสวามิภักดิ์ต่อพระองค์แล้ว เมื่อเร็วๆ นี้ พระเจ้าตากได้เสด็จไปตีเมืองคันเคาและเมืองป่าสักมาได้ และทางฝ่ายเขมรนั้นไม่มีใครคิดสู้พระองค์เลย…”

อ่านต่อได้ที่ https://www.silpa-mag.com/quot...

เขียน 13 Feb 2018 @ 00:22 ()


ความเห็น (0)