อนุทิน 156841 - กนกวรรณ เจริญสุข

งานศึกษา “กระแสธารวรรณกรรมไทย” ในช่วง 2530-2553 ที่ไม่ควรพล

สำหรับผู้ที่สนใจในแวดวงวรรณกรรมไทย ทั้งผู้สนใจทั่วไป หรือ นักศึกษาที่สนใจด้านวรรณกรรม มีงานวิจัยอยู่เรื่องหนึ่งที่น่าสใน จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์คมบาง โดยตีพิมพ์งานวิจัยเรื่อง “วิจักษ์วิจัย
สถานภาพการศึกษาวิจัยวรรณกรรมปัจจุบันของไทย ประเภทร้อยแก้ว พ.ศ.2530-2550″

เขียนโดย วิมลมาศ ปฤชากุล ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี

เป็นรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ซึ่งเป็นโครงการวิจัยอันเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการเมธีวิจัยอาวุโส ศาสตราจารย์ดวงมน จิตร์จำนงค์ ชุด “สถานะและบทบาทของการวิจารณ์ในการศึกษาวรรณคดีไทย” สนับสนุนโดยสำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปี 2552-2553

อ่านต่อได้ที่ https://www.silpa-mag.com/club...

เขียน 13 Feb 2018 @ 00:21 ()


ความเห็น (0)