อนุทิน 156832 - กนกวรรณ เจริญสุข

“โนราชาตรีภาคใต้” ไม่ได้มาจากอินเดีย

จากข้อมูลในหนังสือ ร้องรำ ทำเพลง : ดนตรีและนาฏศิลป์ชาวสยาม โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ กล่าวว่า “โนรา” เป็นที่รู้จักแพร่หลายในชื่อ “ชาตรี” มาก่อนมีหลักฐานเก่าสุดปรากฏอยู่ในโคลงกรมหมื่นศรีสุเรนทร์ (พระราชโอรสในรัชกาลที่ 1) ว่า

๐ ชาตรีตลุบตุบทิ้ง       กลองโทน
รำสะบัดซัดสะเอวโอน   อ่อนแปล้
คนกรับรับขยันโยน      เสียงเยิ่น
ร้องเรื่องรถเสนแก้       ห่อขยุ้มยาโรย

ต่อมาจึงเรียก “มโนราชาตรี” แล้วกร่อนเหลือเพียง “โนรา” สืบจนทุกวันนี้ (สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้เล่ม 3:2529)

อ่านต่อได้ที่ https://www.silpa-mag.com/club...

เขียน 13 Feb 2018 @ 00:13 ()


ความเห็น (0)