อนุทิน 156818 - กนกวรรณ เจริญสุข

ร่างทรงคือคนที่มักมีปัญหาชีวิต

…ปีนี้กระแสข่าวในโลกโซเชียลเกี่ยวกับการทรงเจ้ามีมากอย่างเห็นได้ชัด คนส่วนใหญ่มองว่าเป็นเรื่องประหลาด เป็นเรื่องใหม่ โดยเฉพาะการเข้าทรงบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ เช่น พระนเรศวร กรมหลวงชุมพรฯ ฯลฯ แต่ความจริงแล้วการเข้าทรงบุคคลในประวัติศาสตร์มีมานานแล้ว ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างจากงานวิทยานิพนธ์ทางด้านมานุษยวิทยาของนิภาวรรณ วิรัชนิภาวรรณ ทำเมื่อ พ.ศ. 2532 ได้สัมภาษณ์ร่างทรงผู้หนึ่ง เป็นร่างทรงเจ้าแม่อุไรทอง ร่างทรงนี้เป็นผู้หญิง อายุ 69 ปี (เมื่อราว พ.ศ. 2530) มีอาชีพค้าขาย ฐานะดี ทุกปีจะมีการจัดงานไหว้ครูประจำปี และการแก้บนอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อเป็นการตอบแทนเจ้าหรือผี มีนิสัยชอบบริจาคเงิน สร้างพระ สร้างสำนักสงฆ์ และสร้างอุโบสถหลายแห่ง

 อ่านต่อได้ที่ https://www.silpa-mag.com/club...

เขียน 13 Feb 2018 @ 00:04 ()


ความเห็น (0)