อนุทิน 156816 - กนกวรรณ เจริญสุข

หลุมศพในสโตนเฮนจ์ หลักฐานความเท่าเทียมทางเพศในยุคก่อนประวัติศาสตร์

สโตนเฮนจ์ (Stonehege) อนุสาวรีย์หินขนาดยักษ์ในเขตวิลต์เชียร์ (Wiltshire) ประเทศอังกฤษ ถูกสันนิษฐานว่าได้ถูกก่อสร้างขึ้นต่อเนื่องเป็น 6 ระยะ ในช่วง 3000-1520 ปี ก่อนคริสตกาล ซึ่งการค้นพบร่างผู้เสียชีวิตในพื้นที่แห่งนี้มีมาตั้งแต่การขุดค้นในปี 1920

เบื้องต้นมีการสันนิษฐานว่า ร่างผู้เสียชีวิตเหล่านี้ถูกฝังมาตั้งแต่ยุคต้นๆที่มีการก่อสร้างสโตนเฮนจ์ แต่การศึกษาหลักฐานต่างๆที่จะใช้ยืนยันข้อสันนิษฐานดังกล่าวกลับมีไม่มากนัก จนกระทั่งเมื่อปี 2008 ทีมนักวิจัยได้ทำการตรวจสอบซากโครงกระดูกเหล่านี้อีกครั้งและได้พบกับ “ความเท่าเทียมทางเพศจนน่าตกใจ”

รายงานการค้นพบในครั้งนี้ถูกเผยแพร่อยู่ในวารสาร British Archaeology ฉบับเดือนมีนาคม/เมษายน 2016 โดยทีมสำรวจได้ทำการตรวจสอบหลุม ออบรีย์หมายเลข 7 (Aubrey Hole 7, AH7) อีกครั้ง หลังซากโครงกระดูกเกือบทั้งหมดที่เคยถูกพบในหลุมแห่งนี้ได้ถูกฝังกลับไปดังเดิมตั้งแต่ 45 ปีก่อนเนื่องจากนักโบราณคดีในสมัยนั้นไม่ได้ความสนใจที่จะทำการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม และไม่อาจหาพิพิธภัณฑ์ที่จะรับไปดูแลต่อได้


อ่านต่อได้ที่https://www.silpa-mag.com/club...

เขียน 13 Feb 2018 @ 00:03 ()


ความเห็น (0)