อนุทิน 156811 - กนกวรรณ เจริญสุข

กาเซี่ยงชี้ทางโจโฉ “ตั้งทายาทคนโต” เป็นผู้สืบทอด เลี่ยงการล่มสลายของวุยก๊ก

ในบั้นปลายชีวิตของโจโฉ เขาต้องเผชิญกับปัญหาสำคัญที่จะส่งผลถึงอนาคตของวุยก๊ก คือการแต่งตั้งผู้สืบทอดอำนาจต่อจากเขา ซึ่งในบรรดาบุตรทั้งหมดของเขา คนที่มีหวังมากที่สุดหนีไม่พ้นโจผี และโจสิด

ข้อเด่นของโจสิดคือมีสติปัญญาสูงเยี่ยม ปราดเปรื่องทางอักษรศาสตร์ จึงได้รับความรักเป็นพิเศษจากโจโฉผู้เป็นกวีและรักอักษรศาสตร์เช่นกัน แต่ก็มีข้อเสียตรงที่มักติดนิสัยปล่อยอารมณ์ไปกับสุราและกวีนิพนธ์

ส่วนโจผีหลังการตายของโจงั่ง ทำให้เขากลายเป็นบุตรคนโตซึ่งมีสถานะที่ได้เปรียบ แต่ความสามารถของเขาด้านบุ๋นก็ด้อยกว่าโจสิด ด้านบู๊ก็ด้อยกว่าโจเจียง ทำให้เขากังวลไม่น้อยว่าตนอาจถูกน้องๆแย่งการสืบทอดตำแหน่งจากบิดา

เขียน 12 Feb 2018 @ 23:59 ()


ความเห็น (0)