อนุทิน 156803 - Sarawut koedchantuek

                                               อภิรมย์ สุขประเสริฐกับการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร            

           อภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นผู้นำ ธ.ก.ส. เดินหน้าสู่ยุค 4.0 ซึ่งจะเป็นผู้ดุแลลูกค้าเชิงรุงกลุ่ม SMALL SMART SMAEs และยกระดับสถาบันการเงินในชุมชนอีก 900 แห่ง พัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่มขีดความสามารถบุคลากร รวมทั้งมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้น

การจำแนกกลุ่มลูกค้าแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

1.SMALL กลุ่มเกษตรกรที่มีรายได้น้อยและมีหน้านอกระบบที่เกิดจากเหตุสุจริตจำเป็น

2.SMART กลุ่มลูกค้าเกษตรกรทั่วไป

3.SMAEs กลุ่มผู้ประกอบการภาคเกษตร

          ทั้งนี้ยังมีนโยบายขยายเครือข่ายทางการเงินเพื่ออำนวยความสะดวก ลดค่าใช้จ่ายและเวลาบริการ โดยร่วมมือกับกองทุนหมู่บ้านและสถาบันการเงิน ธ.ก.ส.จะสนับสนุนการพัฒนาระบบงานและเทคโนโลยีและบุคลากรของเครือข่ายให้เป็นศูนย์กลางในการบริการทางการเงิน

เขียน 12 Feb 2018 @ 19:24 () แก้ไข 12 Feb 2018 @ 19:25, ()

คำสำคัญ (Tags) #ธกส#ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร#อภิรมย์ สุขประเสริฐความเห็น (0)