อนุทิน 156802 - Treechat Teomsaithong

นักการเงินที่ประสบความสำเร็จ

  ทุกคนต่างก็รู้ดีว่าเส้นทางของนักการเงินที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย การเป็นนักการเงินที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติหลายๆ อย่าง ต้องมีการคิดการวางแผนอยู่ตลอดเวลา รวมไปถึงการคิดวิเคราะห์ในเรื่องของการเงิน คิดว่าจะวางแผนการเงินอย่างไรให้เข้ากับการดำเนินชีวิต เศรษฐกิจ ยุคสมัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งแน่นอนว่าปัจจุบันนี้ จะเป็นยุคของเทคโนโลยี ก็จะต้องมีการคิดให้สอดคล้องกับยุคนั้นๆ และนักการเงินท่านนี้ก็ได้ " คว้ารางวัลนักการเงินแห่งปี 2560 "

   นายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยได้คว้ารางวัล " นักการเงินแห่งปี 2560 Financier of the Year 2017 " ด้วยเหตุที่ได้รับรางวัลนั้นท่านเป็นนักการเงินที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและมีความทันสมัย มีการเปลี่ยนแปลงที่เดินไปข้างหน้า ทำให้องค์กรมีความก้าวหน้าที่ทันสมัยซึ่งจะสอดคล้องกับยุคในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องของ Smart Function หรือ Capability ต่างๆ เช่น แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ และเขายังให้ความสำคัญในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคม และทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งจะมุ่งเน้นในกลุ่มคนวัยเริ่มต้นทำงาน เพราะคนกลุ่นนี้มีแนวโน้มการเป็นหนี้มากที่สุด ทั้งนี้ทั้งนั้นการดำเนินธุรกิจธนาคารต้องดำเนินงานด้วยโปร่งใส มีความจริงใจ ตลอดจนการให้บริการที่ดีต่อลูกค้า

  สิ่งที่ดิฉันประทับใจกับบุคคลนี้ก็คือ ท่านเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ที่ดี มองโลกกว้าง และพร้อมที่จะยอมรับกับสิ่งใหม่ๆในสังคมที่จะเกิดขึ้น อีกทั้งยังเห็นประโยชนืส่วนรวมมากกว่าอีกด้วย

เขียน 12 Feb 2018 @ 19:21 ()


ความเห็น (0)