อนุทิน 156779 - กนกวรรณ เจริญสุข

ตีเกาะเคาะกะละมังไล่ราหูอมจันทร์ : ความเชื่อแต่โบราณ ราหูอมจันทร์เป็นลางร้าย?

จากปรากฏการณ์จันทรุปราคา หรือ ซูเปอร์มูนสีเลือดในทางดาราศาสตร์ที่นานๆ ที ปรากฏให้ได้ชมกัน ทางดาราศาสต์นั้นเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นในวันที่ดวงจันทร์เต็มดวง ซึ่งปรากฏการณ์นี้ทำให้แสงจากดวงอาทิตย์ที่สะท้อนผิวของดวงจันทร์ มืด หรือจางลงในชั่วเวลาหนึ่ง ขณะที่ดวงจันทร์เคลื่อนที่เข้าไปในเงาของโลก ซึ่งทำให้ผู้สังเกตบนโลกเห็นดวงจันทร์เป็นสีค่อนข้างคล้ำออกแดง หรือน้ำตาล

คนไทยสมัยก่อนนั้นมีความเชื่อปรากฏการณ์ลักษณะนี้แตกต่างกันไปตามของท้องถิ่น ซึ่งความเชื่อนี้มีบางส่วนที่คล้ายๆ กันที่ีถือว่าเป็น “ลางบอกเหตุที่ไม่ดี”

อ่านต่อได้ที่ https://www.silpa-mag.com/club...

เขียน 11 Feb 2018 @ 18:53 ()


ความเห็น (0)