อนุทิน 156753 - ต้นโมกข์

ทำไมนักทฤษฎีการเมืองจึงให้ค่ากับอารยะธรรมปานนั้น?

But Scott argues that this is not quite right. Humans, he says, spent thousands of years trying to preserve their hunter-gatherer lifestyle. Sure, settling down in agrarian societies provided the basis for the modern state by allowing large numbers of people to live in one place for extended periods of time, but it also led to the spread of diseases and forced people to give up the freedom of an itinerant lifestyle for the affluence of a modern one.


แต่สก็อตโต้เถียงว่า สิ่งนี้ดูเหมือนไม่ง่ายขนาดนั้น เขากล่าวว่ามนุษย์ใช้เวลาเป็นพันๆปีเพื่อรักษาระบอบการเก็บของป่าล่าสัตว์ไว้ แน่นอนว่าการลงหลักปักฐานอยู่ที่สังคมแบบกสิกรรมเป็นรากฐานของรัฐสมัยใหม่ โดยการให้คนจำนวนมากอยู่ในที่ใดที่หนึ่ง ใช้เวลาสักช่วงหนึ่ง แต่ในการนี้ก็นำมซึ่งการแพร่กระจายของเชื้อโรค และบีบบังคับให้ผู้คนละทิ้งอิสระเสรีในวิถีชีวิตแบบหมุนเวียนไปในที่ต่างๆ การละทิ้งนี้ก็เพื่อความมั่งคั่งยั่งยืนของวิถีชีวิตที่ทันสมัย


The story we tell ourselves about human history is one of linear progress, fueled in large part by moral and technological development. There is some truth to this, and on a long enough timeline it makes sense, but Scott says the sacrifices made along the way are rarely understood.


เรามักจะกล่าวกับตัวเราว่าประวัติศาสตร์ของมนุษย์เป็นแบบวิวัฒนาการที่เริ่มจากไม่มีอะไรเลยจนมาเจริญขึ้นเจริญขึ้น ส่วนหนึ่งที่เจริญขึ้นเป็นเพราะการพัฒนาทางเทคโนโลยีและศีลธรม แน่นอนว่าสิ่งนี้มีความจริง และหากพูดระยะเวลาอันยาวนาน มันก็สมเหตุสมผล แต่สก็อตกล่าวว่าการบูชายัญที่มากมายยังคงเป็นสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจกันมากนัก


เขียน 10 Feb 2018 @ 18:40 ()


ความเห็น (0)