อนุทิน 156743 - Kulthida Saito

สิ่งที่ต้องมีของมืออาชีพ!!

อาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัล “นักการเงินแห่งปี 2560 Financier  of the Year 2017”  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถที่ทำให้องค์กรมีความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ ดำเนินธุรกิจให้ทันยุคทันสมัยตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกสบายด้วยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

จากการที่ได้ศึกษาเรื่องราวสิ่งที่ทำให้ประทับใจคือ เป็นนักการเงินที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและทันสมัย ตอบสนองความต้องการได้ดีเป็นนักการเงินมืออาชีพที่มีความมุ่งมั่น เป็นนักการเงินที่สร้างความเจริญเติบโตให้กับองค์กรและทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม และเป็นนักการเงินที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

การเป็นตัวอย่างที่ดีได้นั้นไม่ใช่เก่งเพียงอย่างเดียวแต่นั้นหมายถึงการเอื้อเฟื้อและมีส่วนช่วยให้สังคมได้มีโอกาสก้าวไปพร้อมกับองค์กร ซึ่งเหตุผลนี้ที่ทำให้ผู้บริโภคติดภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร มีความเชื่อมั่นที่จะใช้บริการ และไว้วางใจที่จะให้องค์ดูแลไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน ประกันภัย หรือธุรกรรมอื่นๆ

เขียน 09 Feb 2018 @ 23:44 () แก้ไข 09 Feb 2018 @ 23:51, ()


ความเห็น (0)