อนุทิน 156689 - Witsarut Aonpreaw

หัวเราะทีหลังดังกว่า

สังคมเราเป็นสังคมเร่งรีบ และเป็นสังคมแห่งการแข่งขัน ฉะนั้นจะมีบางคนที่ชอบอวด เป็นคนขี้โอ่ เขาจะทำตัวเหมือนนกยูงที่ใครไปใกล้มันจะแผ่หางของมันให้ดู ความรู้สึกภาคภูมิใจในความสำเร็จเป็นเรื่องดีแต่การยกตัวเชิงเหยียดผู้อื่นที่สำเร็จช้ากว่าถือว่าเป็นความเย่อหยิ่ง เราต้องยอมรับว่าในยุคนี้เด็กรุ่นใหม่เป็นคนคิดเร็วและเข้าหาข้อมูลได้เร็วและมากกว่าคนยุคก่อน เด็กหนุ่มที่ประสบความสำเร็จเร็วขณะอายุยังไม่มากบางคน รู้สึกกระหยิ่มใจพร้อมยกยอตนเอง และดูแคลนคนรุ่นเก่า ความจริงแล้วทุกความสำเร็จในยุคนี้เป็นการต่อยอดจากยุคก่อนทั้งสิ้น

มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเรื่องความสำเร็จของคนในยุคเก่ากับคนในยุคนี้ คนยุคนี้เขาคิดถึงความสำเร็จที่ได้มาอย่างรวดเร็ว เขาคิดจำนวนเงินที่ได้ เขาคิดถึงความเด่นความดัง คนยุคก่อนเขาเน้นไม่ใช่เพียง คุณค่าความสำเร็จจากมูลค่า แต่ให้ควมสำคัญกับหลักของคุณธรรม ศีลธรรมและจริยธรรม พวกเขาให้ความสำคัญกับคุณค่า (Value) มากกว่ามูลค่า ความสำเร็จจะต้องไม่ได้มาจากการเอารัดเอาเปรียบ จะต้องมีความซื่อสัตย์ ถูกต้อง ยุติธรรม ในสายตาของคนที่ไม่คิดถึงคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม เขาใช้การโกหกหลอกลวง ขายสินค้าปลอมแปลง ทำสัญญาเอารัดเอาเปรียบ ฯลฯ ผมรู้จักคนประเภทนี้มากหน้าหลายตา ระยะแรกดูเหมือนว่าเขาประสบความสำเร็จรวดเร็ว ได้เป็นเจ้าของรถยนต์ราคาแพง รถหรู มีบ้านหลายหลัง มีผู้หญิงคลอเคลีย แต่ในที่สุดหลุมที่เขาขุดหลอกคนอื่นกลายเป็นหลุมฝังศพตัวเอง ตะแลงแกงที่คิดแขวนคอคนอื่นในที่สุดก็แขวนคอตนเอง

ความสำเร็จบนความถูกต้องดูเหมือนจะเป็นไปได้ยากในยุคนี้ แต่มันเป็นได้ ผมรู้จักคนดีมีชื่อและประสบความสำเร็จเชิงธุรกิจมากมาย

พี่น้องที่รัก จงยึดความถูกต้องเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ถึงแม้ว่าเราไม่ได้ชื่อว่า ผู้ประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ตามมาตรฐานโลก แต่คุณเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในสายตาของพระผู้เป็นเจ้าและคนทั้งหลายที่ยึดความเที่ยงตรงเป็นหลักในการดำเนินชีวิต คนที่ได้มาซึ่งความสำเร็จแบบไม่ถูก สิ่งที่เขามีก็จะค่อยๆ หมดไป ชื่อเสียงของเขาจะถูก เหยียบย่ำ แต่ผู้ที่เดินอยู่ในทางชอบธรรมจะพบกับความชื่นชมยินดีเมื่อปลายทางมาถึง วันนั้นเขาจะหัวเราะและเสียงหัวเราะของเขาจะดังยาวนาน

เขียน 09 Feb 2018 @ 11:56 ()

คำสำคัญ (Tags) #บทความสอนใจความเห็น (0)