อนุทิน 156683 - Witsarut Aonpreaw

ข่าวลือ

ข่าวลือเป็นเรื่องที่พูดกันที่ยังไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าเป็นเรื่องจริง พวกเรารู้ดีว่าข่าวลือบางครั้งก็มีมูลความจริงอยู่บ้าง ดังนั้นจึงมีคำกล่าวว่า ถ้าไม่มีไฟจะไม่มีควัน นั่นหมายความว่าในบางข่าวลืออาจมีมูล แต่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดที่ได้ยิน เนื่องจากข่าวลือไม่อาจหาต้นตอได้ ฉะนั้นจึงเป็นการยากที่จะเอาความจริงเรื่องข่าวลือต่างๆ ได้ ข่าวลืออาจเป็นเรื่องของการขยายความบิดเบือนความจริงโดยทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ 

สิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้คือ มันมีผลทางจิตใจ สร้างความดีใจและเสียใจ สร้างความกลัว เสียขวัญ หรือให้กำลังใจ (หลอกๆ) ข่าวลือยุคไฮเทคสามารถแพร่สะพัดทั้งรวดเร็วและกว้างขวาง เราคงปฏิเสธไม่ได้ที่จะมีผู้ไม่หวังดีต่อเพื่อนมนุษย์ ต่อชาติบ้านเมือง เพื่อจุดมุ่งหมายแอบแฝง พวกเขามีเจตนาซ่อนเร้น แสวงหาผลประโยชน์จากข่าวลือ 

สังคมยุคปัจจุบันเสพติดข้อมูลจากสื่อต่างๆ ฉะนั้นข่าวลือจึงไหลผ่านสื่อต่างๆ ทุกประเภท จากนั้นข่าวลือจะผ่านปากต่อปาก ผลคือข่าวลือค่อยๆ เปลี่ยนเป็นความเชื่อจนเกิดปฏิกริยาตอบโต้และมีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ท่านผู้อ่านที่รักในสถานการณ์เช่นนี้ขอให้แต่ละคนต้องตั้งสติ มีวิจารณญาณ บริโภคข่าวสารด้วยความระมัดระวัง ผู้สร้างข่าวลือเขาฉลาดในการพูดที่โน้มน้าวใจคน เขารู้จักเขียนด้วยภาษาที่คนอ่านคล้อยตามโดยไม่รู้ตัว ภาษาไทยสอนว่า “จงฟังหู ไว้หู” นั่นหมายความว่าอย่าเป็นคนหูเบา อย่าเชื่ออะไรง่าย จงรู้จักยับยั้งชั่งใจให้ดี บุคคลที่มีใจเที่ยงธรรม ยุติธรรม ไม่มีอคติ มีความรัก และมีเมตตาจิตและมีสติสัมปชัญญะจะไม่เป็นเหยื่อของข่าวลือได้ง่าย 

สิ่งสำคัญไม่ใช่เราจะไม่กลายเป็นเหยื่อข่าวลือ แต่ให้แต่ละคนเตือนตัวเองเสมอว่าจะไม่ยอมเป็นเครื่องมือขยายข่าวลือนั้นๆ เราไม่อาจดับข่าวลือจากบุคคลอื่นได้ แต่เราสามารถทำให้มันดับที่ตัวของเราไม่ให้ลุกลามไปสู่ผู้อื่นได้

เขียน 09 Feb 2018 @ 11:50 ()

คำสำคัญ (Tags) #บทความสอนใจความเห็น (0)