อนุทิน 156655 - Chanida Wanta

เทพแห่งการผายลม….

Posted on 01-07-2011 By:

ข้าพเจ้ารักการผายลม การผายลมนับเป็นศาสตร์และศิลป อย่างหนึ่ง... ข้าพเจ้าเรียนรู้มันมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กตัวเล็กๆ สิ่งที่ทำให้ข้าพเจ้าหันมาสนใจมันอย่างจริงจังก็คือ.. ลุงของข้าพเจ้าเอง... ข้าพเจ้าจำได้ดี ตอนอยู่ประมาณประถมสี่... ลุงของข้าพเจ้าได้ทำการผายลมอันน่าทึ่ง.. ท่านได้แบ่งลมออกเป็น 3 ช่วง 3 จังหวะ...อ่านต่อที่นี่ [...

เขียน 08 Feb 2018 @ 22:41 ()

คำสำคัญ (Tags) #ภาษาและวรรณกรรมความเห็น (0)