อนุทิน 156628 - Chanida Wanta


าษาไทย ภาษาชาติ และการสอนของครู


 ภาษาไทย 

เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษานี้ก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียงคือให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้หมายความว่าวิธีใช้คำมาประกอบเป็นประโยค นับเป็นปัญหาที่สำคัญ ปัญหาที่สามคือความร่ำรวยในคำของภาษาไทยซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอจึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้..."

อ่านต่อในhttps://blog.eduzones.com/moob...

เขียน 08 Feb 2018 @ 22:21 () แก้ไข 08 Feb 2018 @ 22:21, ()

คำสำคัญ (Tags) #ภาษาและวรรณกรรมความเห็น (0)