อนุทิน 156623 - Chanida Wanta

บทความ

เรื่อง " ภาษาไทย สื่อ หรือใคร ..เป็นผู้ทำลาย"

ในสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายในหลายๆด้าน ล้วนแล้วแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จนหลายๆคนเกิดความวิตกกังวลถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นนี้ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของสภาพสังคมในแทบทุกทวีปของโลก วัฒนธรรม และอีกหลากหลายสิ่งอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น ที่ได้รับอิทธิพลจากการสื่อสารที่สามารถส่งต่อกันได้อย่างรวดเร็วทันใจ ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบนั้น ที่เห็นได้ชัดก็เป็นเรื่องทางวัฒนธรรมซึ่งได้รับอิทธิพลอย่างมากมายจากทางฝั่งตะวันตก ไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกาย ทรงผม เสื้อผ้า และภาษา

อ่านต่อในhttps://sites.google.com/site/...

เขียน 08 Feb 2018 @ 22:13 ()

คำสำคัญ (Tags) #ภาษาและวรรณกรรมความเห็น (0)