อนุทิน 156618 - Chanida Wanta

บันทึกจากหุบเขาฝนโปรยไพร


บันทึกจากหุบเขาฝนโปรยไพรกนกพงศ์ สงสมพันธุ์ภาพปก/ภาพประกอบ สามารถ รัตนรัตน์พิสูจน์อักษร อุรุดา โควินท์293 หน้า, 200 บาทสนพ. นาคร.เบื้องหน้านั่นเป็นขุนเขาเบื้องบนนั่นเป็นแผ่นฟ้ามีเมฆลอย มีดาวแขวน มีจันทร์แรมเบื้องล่างนั้นเป็นสายน้ำเบื้องหลังมีเรือกสวนไร่นา.ตรงนั้นมีบ้านหลังหนึ่งมีชายหนุ่ม …บางครั้งเขานั่งคร่ำเคร่งอยู่หลังเครื่องพิมพ์ดีดบางครั้งเขาขีดเขียนปากกาลงบนกระดาษบางเวลาเขาออกวิ่งไปเหมือนคนบ้าบางห้วงขณะเขาปรุงอาหารราวกับการเล่นดนตรี.และบางวันเขาสรวลเสเฮฮากับมิตรสหายบางคืน เขานอนเปลสนทนากับหมู่ดาวบางฤดูกาล เขาแซ่ซ้องให้กับแมกไม้นานาพรรณไปพร้อม ๆ กับนินทาผู้คน.แต่ตลอดเวลา ชายหนุ่มคนนั้นไม่เคยลดละ ไม่เคยทอดทิ้งไม่เคยหมดสิ้นศรัทธาไม่เคยยกธงยอมแพ้ไม่เคยหยุดที่จะครุ่นคิดถึง “การเขียน”.ราวกับมันเป็น พิธีกรรมอันศักสิทธิ์ราวกับมันเป็น บทสวดอันมิอาจหยุดพร่ำภาวนาราวกับมันเป็น สิ่งเดียวที่มีค่าในชีวิต.สมศักดิ์ศรีแล้วที่ใคร ๆ จะเรียกชายหนุ่มนั้นว่า “นักเขียน”

เขียน 08 Feb 2018 @ 21:49 ()

คำสำคัญ (Tags) #ภาษาและวรรณกรรมความเห็น (0)