อนุทิน 156602 - Supajira Ngaongam

 วรรณกรรมไทยปัจจุบัน(Contemporary literature)

            วรรณกรรมไทยปัจจุบันนั้นหมายถึง วรรณกรรม ในรูปแบบใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นร้อยแก้ว หรือร้อยกรอง ซึ่งขอบเขตของวรรณกรรมปัจจุบันนั้รนเริ่มตั้งแต่สมัยเริ่มแรกของวรรณกรรมร้อยแก้ว คือตั้งแต่สมัย รัชกาล ที่ 5 พ.ศ. 2442 จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2553)

           วรรณกรรมประเภทร้อยแก้วในปัจจุบันจะอยู่ในรูปของ บันเทิงคดี เช่น เรื่องสั้น นวนิยาย นิทาน บทละคร  สารคดีเช่น  บทความ    หนังสือวิชาการ งานวิจัย ฯลฯ

       วรรณกรรมประเภทร้อยกรองในปัจจุบันเป็นวรรณกรรมที่แตกต่างจากเดิมคือเป็นวรรณกรรมที่ไม่เน้นวรรณศิลป์ทางภาษามากนัก ไม่เน้นในเรื่องของการใช้ภาษาแต่เน้นไปในเรื่องของการสื่อแนวคิด สื่อข้อคิดแก่ผู้อ่านมากกว่า  เช่น ใบไม้ที่หายไป ของ จิรนันท์ พิตรปรีชาเป็นต้น


อ่านต่อได้ที่ https://sites.google.com/site/...

เขียน 08 Feb 2018 @ 21:19 ()


ความเห็น (0)