อนุทิน 156586 - ธัญญลักษณ์ สง่ากอง

นิทานพื้นบ้านลิลิตพระลอ

เป็นนิยายท้องถิ่นของไทยภาคเหนือ เข้าใจกันว่าเป็นเรื่องจริง ในหลักฐานพงศาวดารกล่าวว่า พระลอเป็นคนสมัยเดียวกับท้าวฮุ่ง จึงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่าง พ.ศ.๑๖๑๖-๑๖๙๓ และยังสันนิษฐานกันว่า เมืองสรองคงจะเป็นตอนเหนือของอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ส่วนเมืองสรวงคงจะเป็นเขตอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

อ่านต่อได้ที่ https://bkkseek.com/%E0%B8%A5%...

เขียน 08 Feb 2018 @ 11:48 ()

คำสำคัญ (Tags) #วรรณกรรมความเห็น (0)