อนุทิน 156579 - ธัญญลักษณ์ สง่ากอง

หอจดหมายเหตุของไทย

หอจดหมายเหตุ ก็คือ สถานที่เก็บเอกสารจดหมายเหตุที่สำคัญๆของหน่วยงานที่หอจดหมายเหตุนั้นสังกัดอยู่ ยกตัวอย่างเช่น  หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก็เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการเก็บรวบรวมเอกสารสำคัญๆของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็น ประกาศ คำสั่ง ต่างๆของมหาวิทยาลัย  รูปภาพ  cd dvd  แผนที่ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย เป็นต้น  

อ่านต่อได้ที่ https://kuarchives.wordpress.c...

เขียน 08 Feb 2018 @ 11:36 ()

คำสำคัญ (Tags) #วรรณกรรมความเห็น (0)