อนุทิน 156578 - ธัญญลักษณ์ สง่ากอง

ความหมายของพงศาวดาร

เรื่องราวของเหตุการณ์เกี่ยวกับประเทศชาติหรือพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของประเทศชาตินั้น เช่น พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์.[วะดาน] น. เรื่องราวของเหตุการณ์เกี่ยวกับประเทศชาติหรือพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของประเทศชาตินั้น เช่น พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์.

อ้างอิงจาก https://dictionary.sanook.com/...

เขียน 08 Feb 2018 @ 11:33 ()

คำสำคัญ (Tags) #วรรณกรรมความเห็น (0)