อนุทิน 156572 - Nassama Mateang

เรื่องเล่า “ตำนานอีสาน”

           ชาวอีสาน… มีความเชื่อที่สืบต่อกันมานานโดยความเชื่อที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านในชนบทแบบดั้งเดิมคติความเชื่อเรื่องผีหรือเรื่องลี้ลับเป็นคติความเชื่อที่มีอยู่ในปัจเจกชนแต่ละคน ซึ่งพยายามหาคำตอบในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น หรือเป็นความเชื่อถือดั้งเดิมตามบรรพบุรุษปู่ย่าตายายแต่โบราณที่สืบถอดกันมา

อ่านต่อที่ : https://changthaidotcom.wordpr...

เขียน 08 Feb 2018 @ 11:22 ()

คำสำคัญ (Tags) #วรรณกรรมความเห็น (0)