อนุทิน 156570 - Nassama Mateang

เปิดตํานานป่าทุ่งใหญ่ฯ

           ความอุดมสมบูรณ์ของทุ่งใหญ่ฯเกิดจากระบบนิเวศของป่า พันธุ์พืชจํานวนมาก แหล่งนําและระบบนิเวศของป่าคงไม่อาจรักษาความสมดุลตามธรรมชาติไว้ได้และเมื่อใดพื้นที่ป่าถูกแยกทําให้กระจัดกระจายเป็นหย่อมน้อยป่าก็ไม่สามารถดํารงไว้ซึ้งความสมดุลได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงกล่างได้ว่า ขนาดและความต่อเนื่องของพื้นที่จึงเป็นปัจจัยสําคัญยิ่งต่อการดํารงรักษาสรรพชีวิตให้คงอยู่อย่างสมดุล 

อ่านต่อที่ : http://tattooboyk119.blogspot....

เขียน 08 Feb 2018 @ 11:19 ()

คำสำคัญ (Tags) #วรรณกรรมความเห็น (0)