อนุทิน 156556 - ธัญญลักษณ์ สง่ากอง

ที่มาและความสำคัญของนิทานพื้นบ้านภาคเหนือ

นิทานเป็นสิ่งที่ผู้คน ทุกเพศ ทุกวัยชื่นชอบ สนใจอยากฟัง เห็นได้จากการที่แต่ละชาติ แต่ละภาษาต่างมีนิทานที่เล่าสืบต่อกันมา จนถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งก็ว่าได้

แต่เดิมนิทานเป็นเพียงวรรณกรรมมุขปาฐะที่เล่าถ่ายทอดกันมา ต้องอาศัยความทรงจำแทนการบันทึก ดังที่ฉัตรยุพา  สวัสดิพงษ์ (2522 : 9)   ได้กล่าวถึงวรรณกรรมมุขปาฐะไว้ว่า  “วรรณกรรมมุขปาฐะ…เป็นพวกเพลงชาวบ้าน  คำหยอก  คำคติ  คำปริศนา  คำครวญ  นิทาน  “

อ่านต่อได้ที่ https://noisyz.wordpress.com/%...

เขียน 08 Feb 2018 @ 11:06 ()

คำสำคัญ (Tags) #วรรณกรรมความเห็น (0)