อนุทิน 156547 - รัฐกรณ์ ปิดตาระโพธิ์

การประมาณค่าไปใช้ ในหัวข้อ "การนำการประมาณค่าไป"

             สวัสดีนักเรียนและผู้ที่ต้องการศึกษาทุกท่านในบันทึกนี้มาพบกับเรื่องการประมาณค่าในเนื้อหาย่อยคือ"การนำการประมาณค่าไป"ใช้ก่อนที่เราจะมาพบกับเนื้อหาการประมาณค่าในเรื่องนี้เรามาทบทวนเรื่องการประมาณค่ากันก่อนครับสรุปการประมาณค่าแบบย่อเราสามารถใช้การประมาณค่าเพื่อหาผลลัพธ์ต่างๆของจำนวนต่างๆได้และยังช่วยให้คำตอบที่ใกล้เคียงกับค่าที่แท้จริงได้อย่างรวดเร็วโดยมีวิธีคือประมาณค่าของแต่ละจำนวนโดยวิธีการปัดเศษก่อนแล้วจึงนำไปคำนวณตามจุดต่อไป

             ตัวอย่าง 12.99 ≈ 13                           67.89 ≈ 68                                54.55 ≈ 55

นักเรียนรองนำความรู้เรื่องการประมาณค่าไปใช้ในชีวิตประจำวันที่บ้านดูก็ได้นะครับเช่นการคำนวณค่าของราคาที่นักเรียนจะซื้อเยอะๆก็ลองใช้การประมาณค่าเพื่อจะได้เตรียมเงินให้พอดีกับราคาที่ต้องจ่ายได้ครับอ้างอิงจากสื่ออิเล็กทอนิกส์จากกระทรวงศึกษาธิการ วิชาคณิตศาสตร์ในเรื่องการประมาณค่า

เขียน 08 Feb 2018 @ 10:59 ()

คำสำคัญ (Tags) #การประมาณค่าไปใช้#การนำการประมาณค่าไปความเห็น (0)