อนุทิน 156513 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน … ๘๗๓๖ |

"..."

C&D ย่อมาจาก Copy and Development
R&D ย่อมาจาก Research and Development

มีนักวิชาการบางท่าน เชื่อว่า การที่จะทำให้นักเรียนนักศึกษาพัฒนาอะไรบางอย่างเชิงสร้างสรรค์ได้นั้น ต้องเริ่มจาก C&D มาก่อน เพราะเชื่อว่า ต้นฉบับดี ๆ ยังมีอยู่มากมาย และมนุษย์เหล่านั้นก็ถนัดการคัดลอกแล้วมาปรับปรุงเป็นของตัวเอง ดังนั้น การสอนใด ๆ จึงเริ่มต้นที่การ Copy and Paste มาวางไว้ก่อน แล้วค่อยคิดประยุกต์หรือปรับปรุงอีกครั้ง

ส่วนนักวิชาการบางท่าน เชื่อว่า C&D อาจมีผลต่อการคิดเป็น คิดเอง รู้จักคิด การให้คัดลอกบ่อย ๆ ย่อมทำให้เด็กรู้สึกถึงความง่าย จนกลายเป็นความมักง่าย เป็นความเชื่อผิด ๆ ว่า หากได้ลอกผลงานดี ๆ แล้ว เราก็จะได้เกรดดี ๆ คะแนนดี ๆ เช่นกัน และ R&D ก็คงไม่เกิด สังคมก็เดินตามคนอื่น ประเทศชาติถอยหลัง ไม่มีนวัตกรรมอะไรเป็นของชาติตัวเอง

ระบบการศึกษาไทยที่ถอยหลัง ควรจะมีสาเหตุจากอะไรดีน้า

เขียน 07 Feb 2018 @ 22:28 ()


ความเห็น (0)