อนุทิน 156507 - Supajira Ngaongam

ประโยชน์ในการศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่น

ขอบคุณข้อมูลจาก https://sites.google.com/site/...

๑. ทำให้ผู้ศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นเข้าใจความเชื่อ คตินิยม จารีตประเพณี ฯลฯ ของสังคมท้องถิ่น
 ๒. ทำให้ทราบคำที่ใช้ในท้องถิ่นต่างๆ วรรณกรรมท้องถิ่นที่เป็นลายลักษณ์นับเป็นแหล่งคลังคำของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี
 ๓. การศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นในสถาบันการศึกษา  เป็นวิธีหนึ่งในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
 ๔. ทำให้ผู้ศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นทราบถึงความสามารถของกวีพื้นบ้าน ได้เรียนรู้ภาษาถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่น
 ๕. ทำให้ผู้ศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน๖. การศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นเป็นการอนุรักษ์วรรณกรรมพื้นบ้านของไทยไว้ไม่ให้สูญหายไปก่อนเวลาอันควร
เขียน 07 Feb 2018 @ 22:20 ()


ความเห็น (0)