อนุทิน 156505 - Supajira Ngaongam

ลักษณะของวรรณกรรมท้องถิ่น

ขอบคุณข้อมูลจาก https://sites.google.com/site/...

๑. ชาวบ้านเป็นผู้สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในท้องถิ่นของตน ทั้งยังเป็นผู้ใช้ และผู้รักษาวรรณกรรมท้องถิ่น๒. ชาวบ้านหรือพระภิกษุเป็นผู้สร้างวรรณกรรมท้องถิ่นขึ้นมาเพราะมีใจรัก ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อถวายพระมหากษัตริย์เหมือนวรรณคดีทั่วไป๓. ใช้ภาษาที่เรียบง่าย ภาษาที่ใช้เป็นภาษาถิ่นของแต่ละท้องถิ่น๔. เนื้อหาส่วนใหญ่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความบันเทิงใจ แต่เน้นเรื่องคติธรรมทางพุทธศาสนา๕. ไม่ได้มุ่งยอพระเกียรติพระมหากษัตริย์มากนัก แม้ตัวละครเอกจะเป็นพระมหากษัตริย์๖.เสนอภาพสังคม วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้น๗. เสนอค่านิยมและอุดมคติทั่วไปเหมือนวรรณคดี แม้จะยกย่องพระมหากษัตริย์แต่ก็ไม่เน้นมาก
เขียน 07 Feb 2018 @ 22:18 ()


ความเห็น (0)