อนุทิน 156500 - ปริญญา ผิวผ่อง

ใกล้ถึงฤดูกาลปลูกผักหวานปา 2561 แล้วนะครับ ในทุกๆปี เมล็ดผักหวานป่า จะสุกในช่วงปลายเดือน เมษายน - ปลายเดือน พฤษภาคม

แต่ผู้ผู้สนใจปลูกส่วนใหญ่มักจะไม่วางแผนการปลูกตั้งแต่เนิ่นๆ เพราะผักหวานป่านั้นช่วง 1-2 ปีแรกจะไม่ชอบแดดจัด ต้นผักหวานป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มักจะเกิดและโตใต้ร่มเงาของต้นไม้ที่ใหญ่กว่าสูงกว่าในป่า ดังนั้นการปลูกผักหวานป่าในช่วงแรกจะต้องปลูกคู่กับต้นไม้อื่น ที่ให้ร่มเงาได้ แต่ถ้าไม่มีต้นไม้ชนิดอื่นๆคอยให้ร่มเงา ก็สามารถใช้สแลนพรางแสงให้แทนได้ 

การปลูกผักหวานป่าไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปถ้าหากเข้าใจหลักการเบื้องต้น เหนือสิ่งอื่นไดพื้นที่ปลูก แปลงปลูกต้องมีสภาพที่เอื้อต่อการเจริญเติบโต การเตรียมพื้นที่ปลูกผักหวานป่า ให้เหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ  ถ้าหากพื้นที่ปลูกไม่มีต้นไม้ชนิดอื่นคอยให้ร่มเงา หรือที่นักปลูกผักหวานป่าเรียกว่า ไม้พี่เลี้ยง ก็ต้องมีการปลูกไม้พี่เลี้ยงรอก่อน ก่อนที่จะนำเมล็ดลงไปปลูก 


 

เขียน 07 Feb 2018 @ 22:09 () แก้ไข 07 Feb 2018 @ 22:12, ()


ความเห็น (1)

ต้นผักหวานป่าที่ปลูกกับต้นไม้พี่เลี้ยงที่เป็นต้น แค ต้นไม้พี่เลี้ยงสำคัญต่อผักหวานป่ามากๆ ถ้าไม่มีต้นไม้พี่เลี้ยงพรางแสงให้ต้นกล้าผักหวานป่าจะตายเยอะ ต้นไม้พี่เลี้ยงที่ดีต้องใบไม่ใหญ่แสงลอดผ่านได้ในประมาณที่เหมาะสม ใบใหญ่แสงลอดได้น้อยต้นผักหวานไม่ตายก็จริงแต่จะไม่โตด้วยเช่นกัน ดังนั้นปริมาณแสงที่พอดีจะทำให้ต้นผักหวา่นรอดตายและโตเร็ว  การปลูกผักหวานป่าหากเข้าใจนิสัยและธรรมชาติที่ถูกต้องแล้ว การปลูกผักหวานป่าจะเป็นเรื่องไม่ยากจนเกินไปเหมือนที่เขาเล่าว่าต่อๆกันมา