อนุทิน 156498 - Supajira Ngaongam

Transcript of หลักในการวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรม

แนวทางการพิจารณาด้านกลวิธีการแต่ง 
การนําเรื่อง : การแนะนําตัวละคร ความเป็นมา/ที่มาของเรื่อง 
ปมปัญหา : เหตุการณ์ที่ตัวละครต้องเผชิญ / ตัดสินใจ 
วิกฤต : เหตุการณ์ที่บีบคั้นจนถึงขีดสุด 
จบเรื่อง : การคลี่คลายปมปัญหา จุดจบของเรื่อง 

หลักในการวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรม
1. อ่านเรื่องราวให้เข้าใจชัดเจน 
2. กําหนดขอบเขตวรรณกรรมที่จะวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าต้องการวิเคราะห์
ประเด็นใดบ้าง 

ขอบคุณข้อมูลจาก https://prezi.com/bic5zt5fiozg...

เขียน 07 Feb 2018 @ 22:06 ()


ความเห็น (0)