อนุทิน 156492 - Supajira Ngaongam

แนะนำหนังสือ แว่นวรรณคดี ทฤษฎีร่วมสมัย 

"แว่นวรรณคดี ทฤษฎีร่วมสมัย" เป็นเรื่องของแนวคิดและหลักการ ตลอดจนระเบียบวิธีสำหรับนำไปใช้ในการอ่านและศึกษาตัวบทวรรณคดี ซึ่งเรียกรวม ๆ ว่า "วรรณคดีวิจารณ์" บางทฤษฎีความลึกซึ้งและซับซ้อน และมาจากฐานคิดของนักคิดในวัฒนธรรมตะวันตก อาจจะไม่สอดคล้องเหมาะสมกับการศึกษาวรรณคดีไทยไปเสียทั้งหมด แต่ในความหลากหลายของทฤษฎีเหล่านี้ ก็เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเลือกนำมาใช้ได้ตามความเหมาะสม เพราะทฤษฎีวรรณคดีในปัจจุบัน ถูกมองว่าเป็นเสมือนกล่องเครื่องมือ หรือแว่นหลากสีที่สามารถเลือกใช้ในการศึกษาตีความและค้นหาความหมายจากตัวบทวรรณคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งที่ใช้ศึกษาวรรณคดีได้อย่างเบ็ดเสร็จ แต่การศึกษาวรรณคดีในทุกวันนี้ มีแนวโน้มที่จะประยุกต์ใช้ทฤษฎีหลาย ๆ ทฤษฎีในเวลาเดียวกัน

เขียน 07 Feb 2018 @ 21:31 ()


ความเห็น (0)