อนุทิน 156491 - Nassama Mateang

แนวคิดการวิจารณ์วรรณกรรม

                การวิจารณ์วรรณกรรม เป็น กิจกรรมทางปัญญาที่ผู้วิจารณ์ต้องอาศัยกระบวนการในการเรียนรู้ และฝึกฝนจนสามารถแสดงความคิดเห็นต่อวรรณกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

               "มนุษย์มักวิจารณ์ในสิ่งที่ตนเองเห็นมากกว่าวิจารณ์ในสิ่งที่ตนเองคิดเห็น" คำกล่าวนี้ตอกย้ำให้เห็นว่าการวิจารณ์ไม่ว่าจะเป็นการวิจารณ์ต่อวรรณกรรม หรือสภาพที่พบเห็นในสังคม คนเรามักวิจารณ์จากมุมมองที่ตนเองเห็น มากกว่าจะวิจารณ์จากมุมมองที่ตนเองคิดว่าควรเห็นจากมุมไหนได้บ้าง ลองดูตัวอย่างภาพนี้นะคะ

อ่านต่อที่ : https://sites.google.com/site/...

เขียน 07 Feb 2018 @ 21:29 ()

คำสำคัญ (Tags) #วรรณกรรมความเห็น (0)