อนุทิน 156481 - ธัญญลักษณ์ สง่ากอง

วรรณกรรมสมัยธนบุรี

แม้พระเจ้ากรุงธนบุรีหรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจะทรงเป็นกษัตริย์นักรบ แต่ก็ทรงสนพระทัยศิลปะและวัฒนธรรม ทรงอุปถัมภ์กวีและวรรณคดี นอกจากนี้ ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ๔ ตอน โดยใช้เวลาเพียง ๒ เดือนเท่านั้น 

วรรณกรรมในสมัยธนบุรีหลายเรื่องได้สืบต่อมาจากสมัยอยุธยาและส่งต่อมายังสมัยรัตนโกสินทร์ ทั้งวรรณกรรมประเภทนิทานนิยาย วรรณกรรมยอพระเกียรติ วรรณกรรมคำสอน และวรรณกรรมการแสดง 

กวีในสมัยธนบุรีที่มีผลงานสืบต่อมายังสมัยรัตนโกสินทร์ที่สำคัญคือ หลวงสรวิชิต หรือเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ผลงานของท่านมีหลายเรื่อง เช่น ลิลิตเพชรมงกุฎ ซึ่งแต่งในสมัยธนบุรี ได้เค้าเรื่องจากนิทานนิยาย 

อ่านต่อได้ที่ http://oknation.nationtv.tv/bl...

เขียน 07 Feb 2018 @ 21:19 ()

คำสำคัญ (Tags) #วรรณกรรมความเห็น (0)