อนุทิน 156467 - Supajira Ngaongam

ประเภทวรรณกรรมแนวการเมืองของวินทร์ เลียววาริณ
 
          วรรณกรรมแนวการเมืองของวินทร์ เลียววาริณ นั้นเป็นวรรณกรรมประเภทบันเทิงคดี ซึ่งหมายถึงวรรณกรรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อความเพลิดเพลินแก่ผู้อ่าน เป็นวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น และประเภทนวนิยาย ซึ่งผู้เขียนได้เลือกศึกษาวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้นของวินทร์ เลียววาริณ 2 เรื่อง คือเรื่อง"อาเพศกำสรวล" และ "สุนัขาธิปไตย" โดยนำมาจากหนังสือรวมเรื่องสั้น ชุดอาเพศกำสรวล ส่วนนวนิยายนั้นผู้เขียนเลือกศึกษา 1 เรื่องนั่นคือเรื่อง "ประชาธิไตยบนเส้นขนาน"  ที่เพิ่งได้รับรางวัลซีไร้ท ในปี 2540
       
    
      ผลงานแนวการเมือง
     
                   เรื่องสั้น

  • อาเพศกำสรวล (2537)
  • สุนัขาธิปไตย (2538)

 
                   นวนิยาย

  • ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน(2537)
  • ปีกแดง (2545)
  • หลังอานบุรี (2544)

 
 
                   นวนิยายที่แต่งร่วมกับ ปราบดา หยุ่น

  • ความน่าจะเป็นบนเส้นขนาน(7 เล่ม)

อ่านต่อได้ที่ https://sites.google.com/site/...

เขียน 07 Feb 2018 @ 21:08 ()


ความเห็น (0)