อนุทิน 156458 - Supajira Ngaongam

กำเนิดวรรณกรรมแนวการเมือง
 
      วรรณกรรมแนวการเมืองของไทยเริ่มปรากฏครั้งในยุคเริ่มแรก หรือยุคของวรรณกรรมแปล และ
วรรณกรรมแปลง พ.ศ.2443 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นยุคที่สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพราะ
อิทธิพลจากตะวันตกนั่นเอง การเปลี่ยนครั้งนี้เห็นได้ชัดเจนในด้านต่างๆ แม้แต่ด้านวรรณกรรมเอง
การเปลี่ยนแปลงวรรณกรรมที่ชัดเจนเป็นการเปลี่ยนวรรณกรรมร้อยกรองของไทยมาเป็นร้อยแก้ว
ตามแนวตะวันตก มีการแปลและดัดแปลงเรื่องสั้น หรือ นวนิยายจากตะวันตก ซึ่งเป็นที่นิยมการมาก
และในช่วงนี้เองที่วรรณกรรมแนวการเมืองเกิดขึ้น อยู่ในรูปของบทความ บทวิจารณ์ทางการเมือง สังเกตได้จากบทพระราชนิพนธ์ในบทความของรัชกาลที่ 5 นักเขียนแนวการเมืองเช่น ต.ว.ส.วัณณาโภ และ ก.ร.ศ.กุหลาบ ช่วงนี้เป็นช่วงที่สังคมตื่นตัวทางการเมืองมากขึ้น

เขียน 07 Feb 2018 @ 21:02 ()

คำสำคัญ (Tags) #การเมือง#กำเนิดวรรณกรรมแนวการเมืองความเห็น (0)