อนุทิน 156438 - Sasiwimol Ura

‘วรรณกรรม’ สำคัญไฉน? ทำไมคนเรียนเอกภาษาต่างประเทศต้องเรียนวิชานี้

1. วรรณกรรมทำให้เราเข้าใจที่มาของภาษา

    เหตุผลแรกและเหตุผลหลักที่คนเรียนภาษาต้องเรียนวรรณกรรมก็เพราะ วรรณกรรมนั้นทำให้เราเข้าใจที่มาของภาษามากยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องประวัติศาสตร์ ความคิดความอ่านของคนสมัยก่อนที่ถ่ายทอดออกมาสู่วรรณกรรมในแต่ละเรื่อง ซึ่งล้วนแล้วแฝงมาด้วยคุณค่าทั้งนั้น ยกตัวอย่างเช่น ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษเอง ก็ต้องเรียนทั้งวรรณกรรมอังกฤษและวรรณกรรมอเมริกา เพื่อที่จะได้เข้าใจถึงที่มาของทั้ง 2 ฝั่งที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อการเรียนภาษาอังกฤษ  

    และเมื่อได้เข้ามาเรียนภาษา เรายังต้องเรียนรู้ถึงภูมิหลังเทวตำนานของแต่ละภาษาอีก
ด้วย เพราะตำนานเทพเหล่านี้ ล้วนมีอิทธิพลต่อการเกิดภาษา และคำศัพท์ในหลายแวดวงที่เราใช้กันในปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่น ในสาขาภาษาอังกฤษ ก็ต้องเรียนตำนานกรีกและโรมัน และอย่างที่พี่ได้บอกว่าเทพเจ้าเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลต่อการเกิดภาษา พี่ขอยกตัวอย่างคำที่เห็นชัดๆ ก็คือ โรค Panic Disorder หรือโรคขี้กังวล โรคตื่นตระหนก ซึ่งคำว่า ‘Panic’ ก็มีรากฐานมาจากเทพเจ้าในตำนานกรีกที่ชื่อว่า ‘Pan’

                                                                                                                       อ่านต่อใน https://www.dek-d.com/studyabr...

เขียน 07 Feb 2018 @ 18:57 ()

คำสำคัญ (Tags) #ภาษาและวรรณกรรมความเห็น (0)