อนุทิน 156436 - Sasiwimol Ura

เขาวงกตของ โลกีย-นิพพาน, ธัญลักษณ์ เหลืองวิสุทธิ์
 
          เรื่องสั้นเรื่อง โลกีย-นิพพาน ของ วินทร์ เลียววาริณ ซึ่งเคยได้รับรางวัลช่อการะเกดยอดนิยมประจำปี 2535 และอยู่ในงานรวมเล่มที่ชื่อ อาเพศกำสรวล ซึ่งก็ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทเรื่องสั้น จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2538 และสถานภาพปัจจุบันของรวมเรื่องสั้นเล่มนี้ ก็คือเป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นที่ผ่านการเข้ารอบ 7 เล่มสุดท้ายของคณะกรรมการพิจารณาซีไรต์ปี 2539 ผู้วิจารณ์มีความสนใจเรื่องสั้นเรื่องนี้เป็นพิเศษ อาจจะเป็นเพราะเป็นเรื่องเปิดเรื่องแรกของรวมเรื่องสั้น อาเพศกำสรวล ก็ได้ ที่ได้ตรึงผู้วิจารณ์ให้ตื่นตาตื่นใจในกลวิธีการนำเสนอที่ขับเนื้อหาให้โดดเด่น (สาระบางตอนจากคำนำของสำนักพิมพ์ดอกหญ้า) ผู้วิจารณ์จึงอยากทดลองกระทำ วรรณกรรมวิจารณ์ ต่อเรื่องสั้นเรื่องนี้ดูบ้างวินทร์เป็นนักเขียนเรื่องสั้นที่อาจตระหนักถึง สัญญะ (signs) ที่ไม่ได้หมายถึงระบบภาษาพูด/เขียนเพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงอะไรก็ได้ที่มนุษย์ในสังคมใช้ในการสื่อความหมาย ซึ่งในเรื่องสั้นเรื่องนี้วินทร์ได้แบ่งหน้ากระดาษออกเป็นสองคอลัมน์ คอลัมน์ทางซ้ายที่วินทร์ใช้เขียนถึง ผม กับ หญิงบริการปูพื้นด้วย background ดำ 100% ตัวหนังสือเจาะขาว ขณะที่คอลัมน์ซีกขวาก็ใช้พื้นขาวของกระดาษ พิมพ์ตัวหนังสือดำ ตามแบบหนังสือทั่วไป เพื่อใช้พูดถึง ผม กับหลวงพี่สันติ ซึ่งเป็นพระพี่ชาย

อ่านต่อใน http://winbookclub.com/popup.p…

เขียน 07 Feb 2018 @ 18:49 ()

คำสำคัญ (Tags) #ภาษาและวรรณกรรมความเห็น (0)